Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Schatten uit de Middeleeuwen

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert vanaf 6 juni 2015 Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. 

Vanaf vandaag is het Fries Kaartenkabinet online beschikbaar. Een website met bijna 7.000 kaarten, kadastrale kaarten, bouwtekeningen en plattegronden uit de collectie van Tresoar uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw met een nadruk op de achttiende en negentiende eeuw.

Gek op skiednis!

Jou in bern in boek

12 november 2014 15:35

Op tongersdei 2 oktober wie it in spesjale dei foar de bern yn de gemeente Ferwerderadiel. De bern fan de groepen 8 fan de basisskoallen krigen allegear it boek 'Gek op skiednis'.

Door het programma Clipphanger van Schooltv is een leuk clipje gemaakt over het ontstaan van de Elfstedentocht. Zouden we dit jaar een strenge winter krijgen?

Museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud en het Fries Museum in Leeuwarden presenteren van 4 oktober  t/m 1 maart 2015 werk van Gerrit Benner in een tentoonstellingstweeluik. 

Foar it fuortset ûnderwiis is in spesjaal oanbod gearstald foar it fak Frysk mei dêryn ek rom omtinken foar de Fryske skiednis en de Fryske Kanon. It oanbod is gearstald troch de Afûk yn gearwurking mei Cedin.

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.