Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Opdrachtkaarten Fryske Kanon

Bestel ze nu! 29 augustus 2014 15:27

"Waar in Fryslân liggen terpen?" 'Wie is Piter Jelles Troelstra en waar zette hij zich voor in?" "Wat kan jij vinden over de Melkstaking van 1943?"

 

Dat zijn een aantal vragen die te vinden zijn op de nieuwe opdrachtkaarten over de Friese Canon.

Bij alle 41 vensters van de Canon horen meerdere opdrachtkaarten, in totaal zijn het er meer dan 120! Er is een verscheidenheid aan opdrachten om zelfstandicg, in tweetallen of als groepje aan te werken, van een kwartier tot een volledig dagdeel.

Alle kaarten zitten zowel in het Fries als in het Nederlands in een mooie stevige bak. De opdrachten zijn vakoverstijgend, praktisch, actief en creatief en te gebruiken bij verschillende geschiedenismethoden.

Bestel de kaartenbak met alle opdrachten voor € 39,95

Bestellen kan in de webshop van de Afûk

Maak je geschiedenisles, les maatschappelijke vorming of Friee les nog aantrekkeljker met deze nieuwe opdrachtkaarten!

Mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provinsje Fryslân.

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.