Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

01 De Ko, de tekst

Download hjir de songtekst fan De Ko, it nûmer stiet op de cd: 'Ferskes oer de Fryske skiednis'.
Besjoch hjir de klip!

01 De Ko, it ferske

Download hjir fergees it nûmer De Ko fan de cd Ferskes oer de Fryske Skiednis.
En besjoch hjir de klip!

07 Fryske Frijheid

Download de kleurplaat fan Oebele en Abele, de Fryske Frijbûtsers hjir!

08 It Aldfryske rjocht, de tekst

Download hjir de songtekst fan It Aldfryske rjocht, it nûmer stiet op de cd: 'Ferskes oer de Fryske skiednis'.

10 Grutte Pier, de tekst

Download hjir de songtekst fan Grutte Pier, it nûmer stiet op de cd: 'Ferskes oer de Fryske skiednis'.

13 De man mei twa gesichten (ferhaal)

Download hjir it ferhaal De man mei twa gesichten út Gewoan gek op skiednis fan Erik Betten.

13 Water opdracht Ned

Download hier de opdrachtkaart Water.
De hele opdrachtenbox is hier te krijgen.
 

13 Wetter Opdracht Frysk

Download hjir de opdrachtkaart Wetter.
De folseine opdrachtebak is hjir te krijen.

16 KEK aanbod Gysbert Japicx

Gysberts Lytse Rymlerye is een educatief programma voor groep 7/8 basisschool. Bekijk het aanbod voor meer informatie.

19 Marijke Muoi, de tekst

Download hjir de songtekst fan Marijke Muoi, it nûmer stiet op de cd: 'Ferskes oer de Fryske skiednis'.

«« « Vorige 1 2 3 Volgende » »»