Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

19 Vier keer Nassau

Deze lesbrief gaat over het koninkrijk, koning Willem Alexander en zijn Friese roots.

19. Lesbrief Marijke Meu

Lesbrief over Marijke Meu bij de schoolvoorstelling van 'Organum Frisicum' over Marijke Meu.

20 Eise Eisinga, de tekst

Download hjir de songtekst fan Eise Eisinga, it nûmer stiet op de cd: 'Ferskes oer de Fryske skiednis'.

26 Mata Hari, de tekst

Download hjir de songtekst fan Mata Hari, it nûmer stiet op de cd: 'Ferskes oer de Fryske skiednis'.

30 De Ofslútdyk, de tekst

Download hjir de songtekst fan De Ofslútdyk, it nûmer stiet op de cd: 'Ferskes oer de Fryske skiednis'.

32 Lesbrief De Oerfal (Frysk)

Lesbrief by 3 fragminten út it Iepenloftspul De Oerfal. (Frysk)

32 Lesbrief De Oerfal (Ned)

Lesbrief bij 3 fragmenten van Iepenloftspul De Oerfal. (NL)

32 Opdracht Melkstaking

Download hier de opdrachtkaarten over de Melkstaking.
De complete opdrachtenbak hier te bestellen.

32 Opdracht Molkstaking

Download hjir de opdrachtkaarten oer de Molkstaking.
De folseine opdrachtebak is hjir te krijen.

33 Abe fan it Fean, de tekst

Download hjir de songtekst fan Abe fan it Fean, it nûmer stiet op de cd: 'Ferskes oer de Fryske skiednis'.