Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

DVD Alvestêdetocht

Spesjale oanbieding! 9 januari 2015 16:13

DVD oer de Alvestêdetocht mei de bylden, ferhalen en helden fan eartiids en hjoed de dei yn trettjin dokumintêres (2 dvd's, 340 minuten). Mei Nederlânske ûndertiteling. No fan 29,50 foar 12,50!

Kreakjend kwalsteriis, swiere wynpûsters, diskwalifikaasjes, wylde en alternative tochten, kjeld, stosnie, ûnbegeanber iis, wekken, beferzen noazen en teannen, tsjusterens, heldedom, benaudens en grutskens. Der besteane in hiel soad ferhalen fan prachtige tochten troch winterske Fryske lânskippen.

Dit produkt slút oan by finster 35: De Alvestêdetocht. Karnaval op it iis.