Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster in beeld

'Als Abe Lenstra in Amsterdam had gewoond, dan was niet Johan Cruyff, maar Abe uitgeroepen tot voetballer van de eeuw’. Dat is wat er wel eens wordt gezegd over de beste, bekendste en meest eigenzinnige voetballer die Fryslân ooit heeft gehad.

 

Finster yn byld

Marijke Meu

9 oktober 2013 9:54

As jo yn de klasse oanslute wolle by 'De Maand van de Geschiedenis', dan kin dat hiel goed mei it finster oer Maria Louise van Hessen Kassel en de Nassau's yn Fryslân.
By it finster fine jo ek de lesbrief 4 keer Nassau fan Keunstwurk.

Op zondag 27 oktober zal op de HEIT & MEM-beurs in het WTC in Leeuwarden een verrassende vossenjacht plaatsvinden. Zoek de historische figuren en ontrafel zo de Canon van de Friese geschiedenis. Niemand gaat met lege handen naar huis, want alle deelnemers krijgen een aardigheidje!

 

 

In het kader van de Maand van de Geschiedenis, is er een landelijke verkiezing voor het mooiste, meest bijzondere of unieke archiefstuk van ons land. Het Friese publiek heeft gekozen voor de “De Bloedvlek”. Hier kun je je stem uitbrengen voor de landelijke verkiezingen. 

 

Yn de spektakulêre famyljespulsjow NODOE stride eltse ôflevering 2 tiims tsjin elkoar. Yn meardere musea sille sy sykje nei de it ferline fan Fryslân. Welk tiim bliuwt it langst oerein en wint dit spannende spul?

Friesland, een unieke provincie als het gaat om watermanagement. Terpen, dijken, polders en gemalen. Friesland heeft het allemaal! Door de eeuwen heen krijgen de Friezen het water steeds beter onder controle. De strijd tegen het water gaat altijd door. Bodemdaling, zeespiegelstijging en klimaatverandering bedreigen onze veiligheid.

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.