Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Schatten uit de Middeleeuwen

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert vanaf 6 juni 2015 Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. 

Op tongersdeitemiddei 22 maaie 2014 is it boek 'Gewoan gek op skiednis' presintearre yn it Abe Lenstrastadion. Bern fan IBS De Boarne út Aldeboarn en IBS It Kampke út Terherne koene de skriuwers en de tekener allerhande fragen stelle oer it boek ûnder lieding fan Tsjek-presintator Raynaud Ritsma.

Er zullen niet veel Nederlanders zijn die nog nooit een vakantie op de Waddeneilanden hebben gevierd. Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn gebieden waar vaak veel toeristen zijn. In de zomervakantie zijn er zelfs meer toeristen dan inwoners. 

 

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 10-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis!
It boek wurdt presintearre op tongersdeitemiddei 22 maaie om 13.30 oere yn it Abe Lenstra-stadion op It Hearrenfean.

 

Bij het thema Tweede Wereldoorlog passen twee vensters uit de Friese Canon: Titus Brandsma (venster 31) en De Melkstaking (venster 32). Bij de vensters staan verschillende tips voor uitstapjes, links naar filmpjes, vertakkingen en verbindingen met verschillende lesmethodes. Interessante uitstapjes zijn bijvoorbeeld het Titus Brandsma Museum in Bolsward en het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden.

It stripboek De Ontdekking is no yn it Frysk beskikber. De Untdekking is in strip fan Eric Heuvel, de Anne Frank Stichting en Fries Verzetsmuseum oer Nederlân yn de Twadde Wrâldoarloch. De strip is ûntwikkele om as lesmateriaal te brûken en is te bestellen by de (web)winkel fan de Afûk foar € 7,50

 

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.