Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 32

De melkstaking

Staken was nog nooit zo gevaarlijk 1943

"Nooit is in Fryslân zo massaal het werk neergelegd als in de eerste week van mei 1943. Het was midden in de Tweede Wereldoorlog en deze grote staking was het keerpunt in het Friese oorlogsleven. Tot die tijd ondergingen de Friezen het lot van de bezetting nogal rustig. Maar sinds de werkweigering in 1943, die hier de naam melkstaking kreeg, veranderde de houding van de mensen tegenover de Duitsers erg. Zij begonnen meer en meer onderduikers te helpen, kleine en soms grotere verzetsdaden te plegen. Half april 1945, drie weken voor het definitieve eind van de Tweede Wereldoorlog in Europa, werd Fryslân bevrijd door het Canadese leger."

Werkstaking in tijden van bezetting
Op 30 april 1943 brak in Friesland een werkstaking uit. Het was een reactie op de Duitse bekendmaking dat de Nederlandse militairen die in mei 1940 na de krijgshandelingen waren vrijgelaten, opnieuw weer gevangen zouden worden genomen. Nooit eerder deden zoveel mensen mee aan een staking. Boeren, gewoonlijk afkerig van staken, waren massaal van de partij. Ze leverden geen melk meer aan de fabrieken maar gooiden die liever in de sloot. Daarom heeft deze staking, die trouwens ook elders in Nederland uitbrak, in Friesland de naam Melkstaking gekregen. De Duitse bezetter maakte er op wrede wijze een eind aan. Het standrecht werd ingevoerd en wie nog doorstaakte, werd doodgeschoten. Op 3 mei was de staking ten einde. De wrede onderdrukking van de Melkstaking bracht in Friesland een ommekeer tot stand.

55 miljoen doden
Toen de Duitsers in mei 1940 Friesland bezetten, liet de bevolking dat berustend over zich heen komen. Soldaten hielden enkele dagen stand in de Wonsstelling en op de Afsluitdijk, maar toen het Nederlandse leger capituleerde, was het verzet gebroken. De Tweede Wereldoorlog, die op 3 september 1939 begon, is naar morele en menselijke maatstaven gerekend, uitzonderlijk geweest. Aan het eind van de oorlog werd het totaal aantal doden op 55 miljoen geschat. Verreweg de meesten daarvan waren burgers. Nederland verloor zo’n 200.000 mensen, waarvan zo’n 120.000 joden. Zwaar getroffen bevolkingsgroepen waren vooral de joden, maar ook zigeuners, homoseksuelen en verstandelijk gehandicapten. Ook vele Russen en Polen verloren het leven. In de concentratiekampen ‘vernietigden’ de nazi’s miljoenen mensen. Ook de Duitse verliezen waren zwaar.

Leven ging door
In Nederland waren na de capitulatie in mei 1940 aanvankelijk orde en rust teruggekeerd. Dat had te maken met het in eerste instantie weinig gewelddadige optreden van de Duitse bezettingsmacht. Bovendien was er, bijvoorbeeld op de vliegbasis Leeuwarden, opeens werk en dat was na de crisisjaren met zijn grote werkloosheid heel wat. Politieke partijen werden verboden, er werd censuur ingesteld op kranten en radio, levensmiddelen kwamen op de bon en er werd een avondklok ingesteld. De grote massa van de bevolking legde zich echter bij deze maatregelen neer. Er waren wel enkele verzetsgroepen (van aanhangers van het koningshuis en communisten), maar de bezetter spoorde deze op en stuurde de leden ervan naar een concentratiekamp. Over het algemeen ging het gewone leven in de eerste twee oorlogsjaren in Friesland echter zoveel mogelijk door.

Verzetsbeweging
Dat veranderde in het voorjaar van 1943. De kleine verzetsgroepen kregen toen plotseling veel meer steun uit de bevolking. Joden en mensen die gedwongen werden in de Duitse industrie te werken, konden iets gemakkelijker aan een onderduikadres komen. De verzetsbeweging werd hierdoor belangrijker. Het verzet in Friesland kwam in 1944 tot een zeer tot de verbeelding sprekende actie: de overval op de Leeuwarder gevangenis. Zonder dat er maar een schot viel, slaagde het verzet erin een groot aantal ten dode opgeschreven verzetsmensen te bevrijden. De verzetsbeweging speelde ook een belangrijke rol in april 1945, toen de Canadese bevrijders de provincie binnentrokken.

Der op út

Een bezoek aan het Fries Verzetsmuseum brengt de Tweede Wereldoorlog voor uw leerlingen heel dichtbij. Het is een ontmoeting met Friesland en de Friezen in de Tweede Wereldoorlog.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

EnToen.nu WO II

Dit finster slút oan by "Tweede Wereldoorlog: Bezetting en bevrijding" fan EnToen.nu

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Fragminten de Oerfal

Besjoch hjir de 3 fragminten fan De Oerfal en download de lesbrief
- Lesbrief Frysk 
- Lesbrief Nederlands

De lesbrief is foar FU/VO 1,2 en 3 (burgerschapsvorming, geschiedenis)

Kazemattenmuseum

It Kazemattenmuseum by Koarnwertersân jout in goede yndruk oer hoe't de manskippen yn maaie 1940 Nederlân ferdigenje moasten. Al gau moatst it Nederlânske leger kapitulearje en sa kamen de bunkers yn Dútske hannen.

www.kazemattenmuseum.nl

Aanvullend materiaal over venster 32

vertakkingen

Primair Onderwijs:
Onderduikers in Friesland; Rol van het landschap; ‘Voedselhulp’.

Voortgezet Onderwijs:
Verzet in Friesland/Melkstaking; Koerierster en dichteres Tiny Mulder.

lesmethodes

Primair Onderwijs:
De Brandaan: groep 6, Tijd van de wereldoorlogen;
De Brandaan: groep 8, Tijd van de wereldoorlogen;
De Trek: groep 6, Nederland in de Tweede Wereldoorlog;
De Trek: groep 8, De twee wereldoorlogen.

Voortgezet Onderwijs:
Indigo VMBO kgt: deel 2, 4.4 Nederland bezet;
Sprekend verleden Havo/VWO: deel 3, 2.4;
Sfinx VMBO kgt: deel 2, 4.2 Nederland bezet;
Sfinx Havo/VMBO: deel 3, 3.6 Onderdrukking, vervolging, moord, genocide.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
VO: Behandel hoofdstuk 32 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 3.

musea (er op uit)

Pleatslike oarlochsmonuminten en oarlochsgrêven;
Verzetsmuseum - Ljouwert;
Herinneringscentrum Kamp Westerbork - Hooghalen;
Blokhûspoarte - Ljouwert;
Kazemattemuseum - Koarnwertersân.

video's

Wat de oarloch mei ús die, diel 1 de Molkstaking (Fryslân Dok, Omrop Fryslân)
13 in de Oorlog (NPS);
Beelden Elfstedentocht 1941 (NRC);
Onderduiken (Schooltv);
Oorlog in blik (Fries Filmarchief);
Oorlogskind (NIOD);
Verzet in Friesland (YouTube).

literatuur

De Untdekking / De Ontdekking (stripboek, Heuvel, 2014)
Theesurrogaat voor Sneek (Bazuin et al., 2006);
Onderduiker in het hart van Friesland (De Haas, 2004);
Friesland en de Tweede Wereldoorlog (Huizinga, 1996);
De zwarte wagon verraders in Friesland (Keizer, 2007);
Noodlanding bij Stavoren met de Halifax LL 294 van de Royal Air F (Klep, 2002);
Een laatste saluut (Kooistra et al., 2005);
Strijders, onderdrukkers en bevrijders (Kooistra et al., 2008);
Tiel op de vlucht (Nieuwenhuijse, 2005);
Bommen op Saakstra's brug (Stelwagen, 2008);
De Fûke (Van Der Velde, 1966);
Bezettingstijd in Friesland (Wijbenga, 1995).