Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster in beeld

'Als Abe Lenstra in Amsterdam had gewoond, dan was niet Johan Cruyff, maar Abe uitgeroepen tot voetballer van de eeuw’. Dat is wat er wel eens wordt gezegd over de beste, bekendste en meest eigenzinnige voetballer die Fryslân ooit heeft gehad.

 

Op www.fryslan4045.nl - Wat de oarloch mei ús die, zijn verhalen te vinden van mensen die de oorlog en de bevrijding hebben meegemaakt. De verhalen worden door de mensen zelf verteld of door hun familie. Vaak met tekeningen, brieven, foto's en krantenartikelen. 

Alle beschikbare boeken en dvd's over WO II in Fryslân staan nu in een rubriek bij elkaar in de Afûk-websjop. Zo is het verhaal De Fûke van Rink van der Velde te krijgen als boek, luisterboek en op dvd. Ook de Film De Overval is op dvd te koop. Klik hier voor een overzicht.

Arbeiders lizze op 30 april 1943 massaal it wurk del. Boeren litte harren molke yn de sleat streame. De besetter reagearret furieus en grypt mei hurde hân yn. Mar de tanimmende represje soarget der ek foar dat it Fryske ferset hieltyd mear stipe kriget. De Molkstaking soarget yn Fryslân foar in kearpunt yn de oarloch.

Der op út

Fries Verzetsmuseum

23 februari 2015 16:42

De presentatie van het Fries Verzetsmuseum is te zien op de tweede verdieping van het Fries Museum. De tentoonstelling gaat over de beleving van de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Het is een verhaal dat raakt, confronteert en aan het denken zet. Een bezoek aan het Fries Verzetsmuseum is een ontmoeting met de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945.

Op donderdagavond 29 januari 2015 organiseert de PeerGrouP in Kimswerd ’Grutte Pier - De Brân | De Brand’, een feest met optocht ter ere van de opstand van de Friese volksheld. Het feest begint midden in het dorp en voert de feestgangers in optocht naar de historische locatie van Piers boerderij aan de Greate Pierwei. Kaarten zijn te krijgen via www.gruttepier.nl

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.