Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Elf-en-dertig; Vensters op de Friese geschiedenis. Deel 3, Handboek

Handboek, deel 3. Lesmateriaal over de canon van de Friese geschiedenis.
€ 20.90

Elf-en-dertig; Vensters op de Friese geschiedenis. Deel 3, Werkboek

Werkboek, deel 3. Lesmateriaal over de canon van de Friese geschiedenis.
€ 14.95

Elfstedentocht 1963

Elfstedentocht 1963, een unieke terugblik op een dramatische tocht
€ 20.50

Fan ûnlân oant Smellingerlân

Fan ûnlân oant Smellingerlân. Fryske feanûntginningen yn de midsieuwen en lettere turfwinning om Drachten hinne.
€ 14.95

Ferhaleboek - ferhaal fan Fryslân

Ferhaleboek - ferhaal fan Fryslân. Uitgave ter gelegenheid van de opening van het Fries Museum.
€ 15.00

Ferskes oer de Fryske skiednis

CD mei 10 ferskes oer de Fryske skiednis.
€ 4.95

Friezen yn 'e Frjemdte

Friezen yn 'e Frjemdte. In skiednis fan Friezen om utens
€ 75.00

Friezen, Franken en Saksen - Oude en nieuwe visies

Het verhaal over Friezen, Franken en Saksen blijkt veel gecompliceerder dan ooit leek. Auteur: Marco Mostert.
€ 32.00

Fryslân lân fan talen

Fryslân lân fan talen in skiednis Reitsze J. Jonkman & Arjen P. Versloot
€ 22.50€ 19.95

Fryslân, land van talen - een geschiedenis

€ 17.50

Gerrit Benner

Gerrit Benner. Monografie
€ 29.00

Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp

Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp Archeologische sporen rondom een terpnederzetting
€ 25.00

Grutte Pier - Krús fan de Hollanner

Grutte Pier - Krús fan de Hollanner. Jeugdboek fan Ate Grypstra.
€ 14.95

Het Baarsma Imperium. Een handelsfamilie uit een ventersdorp

Het Baarsma Imperium. Een handelsfamilie uit een ventersdorp. Geschiedenis van een handelsfamilie uit De Westereen.
€ 25.00

Het boek van de Ee

Het boek van de Ee van Erik Betten probeert de Ee en het Grootdiep van Leeuwarden tot Dokkumer Nieuwe Zijlen te vangen in woord en beeld.
€ 25.00

Het Elfstedentochtboek voor de jeugd

Het Elfstedentochtboek voor de jeugd. Sybren is een Friese schooljongen wiens vader de Elfstedentocht rijdt.
€ 12.95

Het Friese water

Het Friese water
€ 35.00

Het Ir. D.F. Woudagemaal

Het Ir. D.F. Woudagemaal, een levend werelderfgoed op stoom.
€ 29.95

Het Oera Linda-boek

Het Oera Linda-boek is een van de meest intrigerende mystificaties uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis.
€ 28.00

Het zodenhuis van Firdgum - Middeleeuwse boerderijbouw in het Friese kustgebied tussen 400 en 1300

Het zodenhuis van Firdgum Middeleeuwse boerderijbouw in het Friese kustgebied tussen 400 en 1300 Leverber fan 21 novimber ôf
€ 24.95

Hindeloopen. Stad van levende herinneringen

Boek over een Friese stad waarvan het culturele erfgoed internationale erkenning verdient.
€ 19.50

Hoe God verscheen in Friesland. Missie en macht in Frisia

Hoe God verscheen in Friesland. Missie en macht in Frisia. Dit boek beschrijft hoe het pas na veel oorlogsgeweld en een moeizame, eeuwenlange bekeringsarbeid lukte om van de Friezen een gekerstend volk te maken.
€ 19.55

Iistiidspoaren yn Noardeast-Fryslân

Iistiidspoaren yn Noardeast-Fryslân. De âldste boaiem fan Kollumerlân
€ 14.95

Ik hoorde het Jodinnetje snikken

Ik hoorde het Jodinnetje snikken. 101 getuigenissen over oorlog, bezetting en bevrijding in Fryslân. Auteur: Jacob Stelwagen.
€ 17.50

Ik, Anna

Ik, Anna. In histoaryske roman fan Lida Dykstra.
€ 15.00

It Achterhûs

It Achterhûs - Anne Frank, de nije Fryske oersetting. Oerweldigjend as je jong binne, yngripend as je âlder binne.
€ 17.50

It Beaken Jiergong 74 - 2012 nûmer 3/4

Wigle van Aytta (1507-1577) - Viglius van Aytta (1507-1577)
€ 17.50

It Frysk Boerekwartetspul

It Frysk Boerekwartetspul. It ferneamde boerekwartetspul, al fan 1938 ôf in hit!
€ 5.95

It Heksershol - Audioboek

Audioboek, foarlêzen troch Wouter van der Wal
€ 13.50

It himelsk oerwurk

It himelsk oerwurk. Romantisearre biografy fan Durk van der Ploeg.
€ 24.95€ 9.90
Oanbieding

Kampioenen fan FC TOP

Kampioenen fan FC TOP fan Jelle Bangma giet oer de fuotballer David, dy't spilet by it grutte FC TOP. It giet ek oer Kendra, dy't ek gek is fan fuotbaljen en graach spylje wol, mar har heit sjocht dat hielendal net sitten.
€ 12.50

Kloosterland - Land der Klöster

Kloosterland - Land der Klöster. Fryslân/Groningen/Ostfriesland met cd-rom.
€ 16.00

Knooppunt Halbertsma

Knooppunt Halbertsma. Joost Hiddes Halbertsma en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over de wetenschap en over de samenleving. Auteur: Alpita de Jong.
€ 39.00

Koggen, Kooplieden en Kantoren

De Hanze, een praktisch netwerk. Koggen, Kooplieden en Kantoren onder redactie van Hanno Brand beoogt de lezer een gevarieerd en modern beeld te geven van het functioneren van de Hanze als belangengemeenschap en koopliedennetwerk dat bijna vierhonderd jaar zijn stempel drukte op de handel en politiek van het Noord- en Oostzeegebied.
€ 20.00

Kuneara

Kuneara. In audioboek, foarlêzen troch Akky van der Veer.
€ 12.00

Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland

Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie van Han Nijdam naar de Oudfriese boeteregisters.
€ 39.00

Marijke Meu - Maria Louise van Hessen-Kassel

Marijke Meu, Stammoeder van ons vorstenhuis 1688-1765. Oer Maria Louise van Hessen-Kassel troch Fred Jagtenberg.
€ 20.00

Mata Hari

Mata Hari. DVD muzikale teaterfoarstelling Tet Rozendal
€ 16.90

Mata Hari (1876-1917)

Mata Hari (1876-1917), de levende legende. Auteur: Marijke Huisman.
€ 10.00

Midfrysk Goud

Midfrysk Goud It bêste út 'e 17e iuw yn goed lêsber Frysk Eric Hoekstra
€ 16.00

Nassau en de macht van Oranje

Nassau en de macht van Oranje De strijd van de Friese Nassaus voor erkenning van hun rechten, 1702-1747 Marijke Bruggeman
€ 35.00

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân

Alles oer Fryslân op 3000 siden, 4 dielen, Nederlânsk aksjepriis oant 1 novimber 2016 € 95,00, ferskynt septimber 2016
€ 125.00

Omkearwurdboek fan de Fryske taal

€ 27.50

Op een onbekende plaats begraven

Op een onbekende plaats begraven. De April-Meistakingen van 1943, een onderzoek naar oorlogsvermissing.
€ 32.50

Opdrachtkaarten by de Kanon fan de Fryske skiednis

Opdrachtkaarten by de Kanon fan de Fryske skiednis foar de boppebou fan it primêr ûnderwiis
€ 39.95

Opkomst en bloei van het Friese nationalisme

Opkomst en bloei van het Friese nationalisme van Breuker gaat over de krachten en omstandigheden die leidden tot het ontstaan van het Fries cultuurhistorisch nationalisme in de periode tussen 1740 en 1875.
€ 35.00

Pier - De profesije fan bline Simen

Pier - De profesije fan bline Simen Roman fan Willem Schoorstra
€ 17.50

Rimen & Teltsjes

Rimen & Teltsjes fan de Bruorren Halbertsma.
€ 24.50€ 7.90
Oanbieding

Sate Humalda

€ 21.50

Schieringer Fortuin

Schieringer Fortuin Hessel van Martena en het Martenahuis in Franeker
€ 16.95€ 5.00
Oanbieding

Schiermonnikoog ... ander land

Schiermonnikoog ... ander land. Een kleurrijke resigids
€ 15.00

Schiermonnikoog 1640 -1965

Schiermonnikoog 1640 -1965. Geschiedenis van het eiland. Auteur: Eddy Bakker.
€ 20.00

Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariën gaard

De Latijnse kloosterkronieken van Sibrandus Leo uit 1575. Auteur: H.Th.M. Lambooij
€ 45.00

Skoare by FC Top

Skoare by FC Top fan Jelle Bangma giet oer de talintfolle David en Jeffrey, dy’t gek binne fan fuotbal.
€ 12.50

Skoare by FC Top - Audio

Skoare by FC Top fan Jelle Bangma giet oer de talintfolle David en Jeffrey dy't gek binne fan fuotbal. - Audioboek
€ 10.00

Skûtsjebloed

Skûtsjebloed. 14 bijzondere schippersportretten opgetekend door Anne Roel van der Meer en Bonne Stienstra.
€ 20.00

Spegelspreuk - audioboek

Spegelspreuk. Audioboek foarlêzen troch Lida Dykstra.
€ 12.00

Stadswandeling Leeuwarden - Sporen van de Nassaus

Stadswandeling Leeuwarden - Sporen van de Nassaus
€ 7.50

Staveren - Hoofdstad van de Friese kusten

Staveren - Hoofdstad van de Friese kusten. En het verhaal van 'de jonge Siebren'
€ 22.50

Terpen in Friesland

In Terpen in Friesland geeft Kerst Huisman een overzicht van wat wij weten over terpen en probeert antwoord te geven op de vele vragen die er nog zijn.
€ 17.50
Nij