Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Schatten uit de Middeleeuwen

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert vanaf 6 juni 2015 Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. 

Der op út

Woudagemaal

19 september 2014 13:45

Het Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog werkt. Al sinds 1920 wordt het gemaal bij hoge waterstanden aangezet om het overtollige water uit de boezemwateren te lozen.

Speciaal voor de maand van de geschiedenis stellen we de opdrachtkaart Water gratis digitaal beschikbaar. De opdrachtkaart is zowel in het Nederlands als in het Fries te downloaden.

Vriend en vijand

Water

18 september 2014 15:23

Oktober is de maand van de geschiedenis en het thema van dit jaar is Vriend en Vijand.
Uiteraard is er ook een venster uit de Friese Canon dat prima bij dit thema past en dat is.... Water! Water is het 13e venster uit de Friese Canon en heeft als ondertitel: Zoet en zout, vriend en vijand.

"Waar in Fryslân liggen terpen?" 'Wie is Piter Jelles Troelstra en waar zette hij zich voor in?" "Wat kan jij vinden over de Melkstaking van 1943?"

 

De Halbertsma's

Museum Hert fan Fryslân

25 augustus 2014 18:38

It museum "Hert fan Fryslân" leit midden yn Grou, dat sels ek yn it hert fan Fryslân leit. Der binne eksposysjes te besjen oer: It WetterDe Halbertsma's en Sint Piter. In besyk oan it museum kin kombinearre wurde mei in rûnlieding en in doarpskuier troch Grou. 

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.