Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Schoolvoorstelling Marijke Meu

Bovenbouw basisonderwijs 3 april 2015 10:34

Speciaal voor de hoogste klassen van de basisscholen in Friesland heeft de Stichting Organum Frisicum een voorstelling geproduceerd waarin Maria Louise een hoofdrol speelt. Zij was de echtgenote van de Friese stadhouder Johan Willem Friso.

Speciaal voor de hoogste klassen van de basisscholen in Friesland heeft de Stichting Organum Frisicum een voorstelling geproduceerd waarin Maria Louise een hoofdrol speelt. Zij was de echtgenote van de Friese stadhouder Johan Willem Friso.

In de voorstelling komen onder meer de volgende aspecten aan bod: Maria Louise’s rol als echtgenote die door een gearrangeerd huwelijk naar Friesland komt. De hoogtepunten en dieptepunten uit haar leven waarbij ook de locatie van de voorstelling (een kerkgebouw) een belangrijke rol speelt. De rol van de muziek aan het stadhouderlijk hof die belangrijker wordt als de muzikale schoondochter Anna van Hannover naar Leeuwarden komt. In ‘MARIJKE MEU’ zullen ook verbindingen worden gelegd tussen de achttiende eeuw en 2015.

De voorstelling is vanaf 10 april tot en met de zomer te zien in diverse plaatsen in Friesland.

Download hier de lesbrief.

Organisatie
Stichting Organum Frisicum, Leeuwarden

Meer informatie
Keimpe van der Wal
E  keimpedirk@hotmail.com

Maria Louise 2015

Alle ynformaasje en in oersjoch fan aktiviteiten oer en yn it Maria Louise Jier is hjir te finen. www.marialouise2015.nl

 

 

 

Lesbrief Marijke Meu

Bij de voorstelling Marijke Meu hoort ook een lesbrief en die is hier te downloaden!

Download lesbrief.

Spegelspreuk

De 9-jierrige Willem, prins fan Oranje, rint fan hûs fuort. Hy komt terjochte by syn beppe Marijke Muoi. Dy wennet yn Ljouwert, yn paleis it Princessehof. Audioboek. 12 euro.

Bestel hjir!

Vier keer Nassau

Ons land heeft een nieuwe koning;
Willem Alexander.
De koning of koningin van Nederland komt altijd uit de familie van Oranje-Nassau. In deze lesbrief kijken we naar vier familieleden die voor Nederland én Friesland belangrijk waren.
Download hier de lesbrief.