Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Thuis bij Marijke Meu

Princessehof Leeuwarden 3 april 2015 10:04

De tentoonstelling Thuis bij Marijke Meu geeft een blik achter de schermen van haar bewogen privéleven. Dat speelt zich voor een belangrijk deel af in haar stadspaleis in Leeuwarden, het huidige Princessehof.

Keramiekmuseum Princessehof en Tresoar eren Maria Louise van Hessen-Kassel, in Friesland beter bekend als Marijke Meu (tante Marijke). De tentoonstelling Thuis bij Marijke Meu geeft een blik achter de schermen van haar bewogen privéleven. Dat speelt zich voor een belangrijk deel af in haar stadspaleis in Leeuwarden, het huidige Princessehof.

De tentoonstelling in het Princessehof is verdeeld over twee ruimtes: de stijlkamer en de bestuurskamer. De stijlkamer ziet er nog uit zoals Marijke Meu hem in de 18de eeuw achterliet. Als bezoeker krijg je zodoende echt het gevoel dat je bij haar thuis bent. Haar verhaal wordt in de twee ruimtes verteld aan de hand van bijzondere voorwerpen.

Zo beschikt het museum over een origineel fragment van de oranje zijden bekleding uit haar doodskist. Ook is er een unieke met de hand ingekleurde ets te zien van haar begrafenisstoet. Een ander topstuk is het reisservies met Chinese landschappen dat haar steevast vergezelde als ze haar landerijen inspecteerde. Bezoekers kunnen zelf de reglementen van de hofhouding inkijken op een iPad.

Maria Louise 2015

Alle ynformaasje en in oersjoch fan aktiviteiten oer en yn it Maria Louise Jier is hjir te finen. www.marialouise2015.nl

 

 

 

Lesbrief Marijke Meu

Bij de voorstelling Marijke Meu hoort ook een lesbrief en die is hier te downloaden!

Download lesbrief.

Spegelspreuk

De 9-jierrige Willem, prins fan Oranje, rint fan hûs fuort. Hy komt terjochte by syn beppe Marijke Muoi. Dy wennet yn Ljouwert, yn paleis it Princessehof. Audioboek. 12 euro.

Bestel hjir!

Vier keer Nassau

Ons land heeft een nieuwe koning;
Willem Alexander.
De koning of koningin van Nederland komt altijd uit de familie van Oranje-Nassau. In deze lesbrief kijken we naar vier familieleden die voor Nederland én Friesland belangrijk waren.
Download hier de lesbrief.