Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Maria Louise, vorstin van Friesland

Tentoonstelling Fries Museum 3 april 2015 9:50

Het Fries Museum en Tresoar eren Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau.
De tentoonstelling: Maria Louise, vorstin van Friesland geeft een beeld van haar leven in de openbaarheid en als regentes. De aanleiding voor deze tentoonstelling is het Maria Louise Jaar 2015.
 

Het Fries Museum en Tresoar eren Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau.
De tentoonstelling: Maria Louise, vorstin van Friesland geeft een beeld van haar leven in de openbaarheid en als regentes. De aanleiding voor deze tentoonstelling is het Maria Louise Jaar 2015.

Weinigen weten dat Nederland zonder de doortastende Maria Louise naar alle waarschijnlijkheid nu geen koningshuis meer had.
In deze tentoonstelling wordt dit duidelijk aan de hand van verhalen en voorwerpen. Zo zijn er de schitterende Nassauportretten te zien, die nog aan het museum geschonken werden door Koning Willem III. Maar ook een unieke reeks stedenpenningen en een origineel schrijven (circulaire) van Maria Louise, waarin zij het overlijden van Johan Willem Friso meedeelt.

Maria Louise 2015

Alle ynformaasje en in oersjoch fan aktiviteiten oer en yn it Maria Louise Jier is hjir te finen. www.marialouise2015.nl

 

 

 

Lesbrief Marijke Meu

Bij de voorstelling Marijke Meu hoort ook een lesbrief en die is hier te downloaden!

Download lesbrief.

Spegelspreuk

De 9-jierrige Willem, prins fan Oranje, rint fan hûs fuort. Hy komt terjochte by syn beppe Marijke Muoi. Dy wennet yn Ljouwert, yn paleis it Princessehof. Audioboek. 12 euro.

Bestel hjir!

Fries Museum

It Fries Museum giet oer Fryslân en de Friezen. Oer de alve stêden en it plattelân, de haat-leafde ferhâlding mei it wetter, de syktocht nei it typysk Fryske en it plak fan Fryslân yn de wrâld.
www.friesmuseum.nl

Vier keer Nassau

Ons land heeft een nieuwe koning;
Willem Alexander.
De koning of koningin van Nederland komt altijd uit de familie van Oranje-Nassau. In deze lesbrief kijken we naar vier familieleden die voor Nederland én Friesland belangrijk waren.
Download hier de lesbrief.