Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Speuren naar sporen van 1e Friezen

Terp Stapert bij Wommels 23 augustus 2014 11:00

Op een afgegraven terp in Wommels - de oudste van Friesland - speuren archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen naar sporen van de eerste Friezen.

 

Het wetenschappelijke gewroet in de 'zool' van terp Stapert leverde al heel wat interessant materiaal op. Dikwijls afkomstig uit andere dan de beoogde periode, maar niet minder intrigerend. De Friese opgravingsleider Theun Varwijk vertelt in de video over het project en laat zien wat het verleden zoal heeft prijsgegeven.

Voor belangstellenden wordt op zaterdag 30 augustus van 10.00 tot 15.00 uur een open dag gehouden. De locatie is te vinden nabij de Hofkamp 72.

Gerelateerde vensters:
Venster 2, De Hludana-steen
Venster 3, Hogebeintum

 

Bron en foto's: Leeuwarder Courant
 

 

 

Terp fan Hegebeintum

In besite bringe oan de terp fan Hegebeintum? Dat kin!

Een bezoek brengen aan de terp van Hogebeintum? Dat kan!

Sjoch hjir foar mear ynfo.

Replica schrijfplankje Tolsum

Met een replica kun je dicht bij de geschiedenis komen, zoals nu met het beroemde schrijfplankje van Tolsum. De replica is gemaakt voor het onderwijs en is te zien bij Tresoar.

Lees er hier meer over!

 

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.