Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Ofl. 3: De universiteit fan Frjentsjer

De universiteit fan Frjentsjer 28 maart 2014 07:00

Yn de 17e en 18e ieu wie de universiteit fan Frjentser ien fan de belangrykste ynstellingen fan Fryslân. It wie in ynternationaal sintrum fan wittenskip, mar ek fan belang foar de rest fan de provinsje. Troch de universiteit koenen kennis en ynsichten fan wittenskippers trochjûn wurde oan de minsken.