Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Alles yn it Frysk!

In nije klip. 20 december 2013 13:02

By it nûmer Alles yn it Frysk dat te finen is op de CD Ferskes oer de Fryske Kanon is no ek in klip makke. Sjongeres Janneke Brakels docht echt alles yn it Frysk!

Mei rock, rap en balads nimme Janneke Brakels, Sytse Broersma en oaren elkenien mei nei it ferline fan Fryslân. Op de cd steane 10 ferskes en 5 karoake-ferskes. Alle lietteksten binne hjir te finen en 3 nûmers binne hjir ek fergees as download te krijen.

Bestel de CD foar 4,95 yn de Afûk-winkel.

1. Grutte Pier
2. It Aldfryske rjocht
3. De ko (ek fergees as download)
4. Marijke Muoi
5. Eise Eisinga
6. Mata Hari
7. De Ofslútdyk
8. Abe fan It Fean (ek fergees as download)
9. It Waad
10. Alles yn it Frysk (ek fergees as download)
11. Grutte Pier (karaoke)
12. De ko (karaoke)
13. Mata Hari (karaoke)
14. Abe fan It Fean (karaoke)
15. Alles yn it Frysk (karaoke)