Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Utstjoering mist ...

Universiteitsboeken stelle yn Museum Martena 3 november 2013 14:18

De 3e ôflevering fan NODOE út Museum Martena yn Frjentsjer. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Pool it op tsjin de famylje Van der Veen. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de heale finale?

Museum Martena

De Martenastins waard yn 1506 bout yn opdracht dan edelman Hessel van Martena. No sit Museum Martena yn it gebou. Ien fan de wichtichste ûnderwerpen dy't beljochte wurdt yn it museum is de universiteit fan Frjentsjer.
www.museummartena.nl