Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Kompastocht in Sneek

Cultureel ZwErfgoed voor BO 6, 7 en 8 9 juli 2013 11:15

Met een kompas in de ene hand en de smartphone in de andere gaan leerlingen op pad door de binnenstad van Sneek. Tijdens de route ontdekken ze van alles over de stad en doen uiteenlopende opdrachten. 

De leerlingen hoe een kompas werkt en hoe je hiermee kunt navigeren. Daarna gaan ze op pad. De smartphone vertelt wat ze moeten doen en het kompas houdt ze op de juiste koers! Leerlingen werken in tweetallen samen met dure smartphones, voorzichtigheid wordt dus verwacht. Per 4 leerlingen gaat er een begeleider mee.

De duur van de kompastocht is ongeveer 1.5 uur, en de kosten zijn € 2,-  per leerling. Leerkrachten en begeleiders kunnen gratis deelnemen. De kerndoelen uit het basisonderwijs waar dit lesprogramma bij aansluiten zijn: 1,12,17,51,52,54 en 56. De route is beschikbaar vanaf september 2013.

Kijk voor meer informatie en contactgevens op: http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/